1 2 3 4 5 6 7

inspiració

idea

no crec en la inspiració com a única eina de creació. el meu treball és principalment fruit de la necessitat de comunicar-me amb el món que m’envolta.

l’escultura ha estat la disciplina artística que m’ha ensenyat a mirar i a analitzar fins arribar al moll de l’os, per entendre i trobar l’essència de les coses.

a poc a poc he anat adaptant les peces escultòriques al cos humà i s’han transmutat en aquestes petites pròtesis que anomeno joies.

entenc la joia com una creació artística més propera a l’art contemporani que a les tendències passatgeres del mercat.

tradició i contemporaneïtat

mirar al passat - aprendre i entendre com l’ésser humà ha anat forjant la seva història a través dels seus costums, tradicions, creences i ornaments- i fusionar aquests coneixements amb la tecnolgia actual és, per a mi, premissa imprescindible per reconstruir la pròpia història de l’home.

cada joia és un fragment, una petita crònica de la història de la humanitat.

artesania i tecnologia són elements característics, presents al llarg de tot el meu treball creatiu.

material

l’ús de materials mai somiats en el món de la joieria amb aquells que formen part de l’univers clàssic de l’ofici fan que la joia esdevingui un objecte provocador que ens vol fer reflexionar i deixo de veure-la com un simple adorn.

una joia no depèn només del valor del material que li ha donat forma, també de la infinitat de conceptes, valors i formes d’expressió que bateguen dins d’ella.

són materials nous, no per la seva contemporaneïtat sinó per la seva aplicació al món de la joia, que estableixen un suggeridor diàleg amb els metalls preciosos clàssics que hem heretat de tot un passat d’orfebres i joiers.

elaboració

la necessitat de comunicar m’adreça al paper, i el dibuix és la primera eina de creació.

el procés artesanal permet que cada peça tingui personalitat pròpia i sigui original.

posteriorment, el treball de recerca de materials i volums s’entrelliguen per construir la primera peça i aquesta desencadena tota la col·lecció.

la joia ha de ser pont d’unió entre l’artista i el públic.