Alondra

Les plomes daurades, negres i blanques de l’Alondra inspiren aquesta col·lecció.