Sara Domenech

AVÍS LEGAL

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (d’ara endavant LSSIYCE), Sara Domenech amb NIF 78580048L i domicili social en Carrer Parlament, 29, 43870 Amposta, Tarragona i correu electrònic info@saradomenech.com, manifesta que són de la seva propietat:
 
– el domini www.saradomenech.com
 
Sara Domenech no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte o il·lícit de la informació que aparegui en les seves pàgines web o presència en línia en les diverses xarxes socials. Amb els límits establert en la llei, Sara Domenech no assumeix cap responsabilitat per la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.
 
Els continguts i informació de les pàgines d’Internet i xarxes socials de (Nom de l’entitat) elaborats per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.
Les pàgines d’Internet i xarxes socials de Sara Domenech poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Sara Domenech o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Sara Domenech.
 
De la mateixa manera, es reserva el dret a retirar l’accés al portal sense necessitat de previ avís a qualsevol usuari que contravingui el que es disposa en el present avís legal.